O sboru

Pěvecký spolek Orfej byl založen v roce 2001. Je komorním smíšeným sborem, počet aktivních členů se pohybuje kolem pětadvaceti. Členská základna se stále mírně obměňuje, někteří členové činnost ve sboru z rodinných či studijních důvodů přerušili a po čase se opět do našich řad vrátili.

Sbor po celou dobu jeho činnosti vede MgA. Jan Svejkovský.

Orfej se snaží svým repertoárem postihnout co nejširší záběr skladeb všech období, od renesance po současnost. Většinu skladeb provádí a capella, vítá však též příležitosti ke spolupráci s instrumentálními tělesy. 

Ve svém repertoáru má sbor duchovní i světské skladby z období od renesance (Lasso, Gastoldi, Bennet, Michna), přes všechna další (Vivaldi, Bach, Händel, Černohorský, Tůma, Mozart, Bruckner, Brahms, Saint Saëns, Dvořák, Fibich, Janáček, Rachmaninov, Poulenc, Thompson) až po současnost (Lukáš, Krček, Pärt, Kukal).

V roce 2016 Orfej oslavil 15 let trvání. Při této příležitosti vydal druhé CD nahrávek pořízených v kostele sv. Rodiny v areálu Domova sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích a v nahrávacím studiu 3bees Jinočany.

Tuzemská koncertní činnost

V současnosti sbor provádí ročně kolem deseti koncertů, k pravidelným patří velikonoční (většinou Stabat Mater různých autorů) a vánoční (vánoční mše či pásma koled). Další koncertní činnost se přizpůsobuje různým příležitostem i požadavkům pořadatelů, kterým rádi vyhovíme.

Koncert u sv. Salvátora, Praha, duben 2015

Za zmínku jistě stojí koncert k desátému výročí sboru na podzim roku 2011 v barokním refektáři kláštera Dominikánů v Praze nebo koncerty v bazilice sv. Jakuba na Starém městě pražském či v kostele sv. Ignáce na pražském Karlově náměstí. V Praze sbor koncertoval i na desítkách dalších míst.V roce 2006 sbor spolupracoval při provedení monumentálního díla současného českého autora Jaromíra Vogela Missa ecumenica, zkomponovaného k pátému výročí teroristických útoků z 11. září 2001 (Praha, Obecní dům).

V průběhu let Orfej vystupoval v mnoha českých i moravských městech, například v létě 2011 uspořádal pásmo koncertů ve východočeské Sobotce a na zámcích Humprecht a Hrubý Rohozec, v červnu 2012 koncert v poutním kostele Panny Marie v jihočeském Sepekově.

V roce 2015 se mimo jiné zúčastnil mezinárodního Velikonočního setkání pěveckých sborů v Praze.

Zahraniční koncertní činnost

Sbor navštívil v roce 2008 Itálii (koncerty Cervie, Rimini), 2009 Německo (koncert Alexandersbad), Slovensko (2005 benefiční koncert nadace Kvapka nádeje – Nové Zámky, 2010 koncerty Tvrdošovce, Nové Zámky), 2013 Rakousko (festivalový koncert Linec), 2017 Německo (nesoutěžní festival Cantate Dresden v Drážďanech).

Soutěžní činnost

Od roku 2004 se sbor úspěšně zúčastňuje též různých soutěžních festivalů doma i v zahraničí. Patří k nim festival Praga cantat 2004, Festival B. M. Černohorského 2004 – Nymburk, Adventní zpěvy Praha 2005, Svátky písní Olomouc 2007 a 2008, Festival sborového umění Jihlava 2009 a 2010. 

V červnu 2013 si ORFEJ přivezl stříbrné medaile z Festivalu Antona Brucknera v rakouském Linci, v listopadu 2014 se umístil ve stříbrném pásmu na mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena v Praze.

Aktivní členové v sezóně 2019/2020

SopránAltTenorBas

Marta Erbenová

Věra Klocperková

Jitka Modlitbová

Libuše Podrazká

Mária Z.

Monika Baše

Eva B.

Věra Machová

Jolanta Sokolová

Anna Šimková

Alena Štifterová

Kateřina Trnková

Tomáš Brychta

Jana Komancová

Helena Tóthová

Eva Voženílková

Jiří Beran

Zdeněk Horner

Martin Klocperk

Jaroslav Provazník
Sbormistr Jan Svejkovský

Absolvent Pražské konzervatoře v oboru hry na housle (1994, P. Kudelásek) a v oboru dirigování pod vedením M. Němcové (1998). Ve studiu dirigování pokračoval na Akademii múzických umění v Praze, absolvoval v roce 2003 (prof. Fr. Vajnar, prof. R. Eliška). Tamtéž souběžně vystudoval obor hudební režie (absol. 2004 – prof. J. Smolka, prof. J. Rybář).
V letech 2008 a 2009 se zúčastnil Mistrovských dirigentských kurzů Gustava Mahlera v Jihlavě pod vedením P. Vronského a Ch. Olivieri-Munroea.

V letech 1992 – 1999 působil jako asistent sbormistra pražského Hlaholu, v sezóně 1998 - 1999 byl sbormistrem Městského divadla v Ústí nad Labem. Příležitostně pracoval s Pražským rozhlasovým sborem. V letech 2002 - 2005 působil jako sbormistr u Pražského filharmonického sboru, s nímž spolupracoval s dirigenty S. Baudem, G. Albrechtem, H. Wolfem, M. Gómez-Martínezem, Z. Mácalem, V. Válkem, O. Kukalem, L. Svárovským, M. Piolletem, J. Märklem aj.

Jako dirigent spolupracoval s Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Severočeskou filharmonií Teplice, Filharmonií Hradec Králové, Státní filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Komorní filharmonií Pardubice a Plzeňskou filharmonií. Pravidelně působí u Českého symfonického orchestru a Filharmonie Hradec Králové.

Účinkoval na řadě festivalů - Salzburské hudební slavnosti, Pražské jaro, RuhrTriennale, Třídení plus, Festival Lombardia Europa Musica, Pražské premiéry, Podzimní festival duchovní hudby, Hudební fórum a další.

Jan Svejkovský se s velkým zájmem věnuje uvádění děl soudobých skladatelů (např. I. Loudové, O. Kukala, M. Kopelenta, J. Marka, J. Hanuše, J. Pelikána, A. Pärta, C. Saarijaho, X. Chenga aj.). Se skladatelským sdružením KONVERGENCE se podílel na vydání stejnojmenného CD u vydavatelství MATOUŠ. Pracuje také s mladými neprofesionálními hudebníky – vede komorní smíšený sbor Orfej a od roku 2011 působí pedagogicky na Mezinárodní konzervatoři Praha. V letech 2003 – 2008 řídil Symfonický orchestr ZUŠ Klapkova Praha 8.

Hudebně-režisérskou práci Jana Svejkovského reprezentují nejen vydaná CD (La musique classique à Prague, Ensemble Martinů – Antonín Dvořák, Posádková hudba Hradec Králové, Natasha Korsakova Plays Gershwin and More), ale i nahrávky koncertů z festivalu Pražské premiéry 2004 – 2009, pořízené pro Českou filharmonii a další. Od roku 2007 působí jako externí hudební režisér Českého rozhlasu a od roku 2012 i pro rozhlasové soutěže Concertino Praga a Concerto Bohemia.