Sbormistři

Tomáš Stanček, DiS.
2019-doposud

Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v dirigentské třídě Jaromíra Javůrka. Nyní je posluchačem 2. ročníku na Akademii múzických umění v Praze, kde studuje pod vedením dvou prominentních českých dirigentů - Leoše Svárovského a Tomáše Koutníka. Pravidelně se zúčastňuje sbormistrovských seminářů pod vedením českých dirigentů a sbormistrů (Jurij Galatenko, Miriam Němcová, Jaroslav Brych, Jiří Skopal st., Josef Surovík, Tomáš Motýl, ad.) jako frekventant i jako korepetitor. Od roku 2018 je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv. 

Krom jiného, spolupracoval rovněž s polskou zpěvačkou Gabrielou Gasior, dánskou sbormistryní Lizou Littau a londýnským sbormistrem, zpěvákem a skladatelem Davidem Danielem, s Martinem Chodůrem při jeho Vánočním turné, se sopranistkou Patricií Janečkovou či tumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem a klavíristou Michalem Bártou. Stojí za hudebním nastudováním CD Janáčkovy konzervatoře s autorskou prací ostravské skladatelky Ireny Szurmanové, se kterou aktivně spolupracuje.

Roku 2016 debutoval na MHF Janáčkův máj provedením koncertu vítězů skladatelské soutěže Generace. Spolupracoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, PKF Prague Philharmonia, Západočeským symfonickým orchestrem v Mariánských lázních a Severočeskou filharmonií v Teplicích. 
Spolupracuje s pěveckým sborem a orchestrem Ireny Szurmanové v Třinci a je dirigentem komorního orchestru Far Musica v Brandýse n. Labem - Staré Boleslavi.


MgA. Jan Svejkovský
2001-2019
Absolvent Pražské konzervatoře v oboru hry na housle (P. Kudelásek) a v oboru dirigování pod vedením M. Němcové (1998). Ve studiu dirigování pokračoval na Akademii múzických umění v Praze, absolvoval v roce 2003 (prof. Fr. Vajnar, prof. R. Eliška). Tamtéž souběžně vystudoval obor hudební režie (absol. 2004 – prof. J. Smolka, prof. J. Rybář).

Působil jako asistent sbormistra pražského Hlaholu, v sezóně 1998 - 1999 byl sbormistrem Městského divadla v Ústí nad Labem. Příležitostně pracoval s Pražským rozhlasovým sborem. V letech 2002 - 2005 působil jako sbormistr u Pražského filharmonického sboru.

Jako dirigent spolupracoval s Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Severočeskou filharmonií Teplice, Filharmonií Hradec Králové, Státní filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Komorní filharmonií Pardubice a Plzeňskou filharmonií. Pravidelně působí u Českého symfonického orchestru a Filharmonie Hradec Králové.

Jan Svejkovský se s velkým zájmem věnuje uvádění děl soudobých skladatelů. Se skladatelským sdružením KONVERGENCE se podílel na vydání stejnojmenného CD u vydavatelství MATOUŠ. Od roku 2011 působí pedagogicky na Mezinárodní konzervatoři Praha.

Hudebně-režisérskou práci Jana Svejkovského reprezentují nejen vydaná CD (La musique classique à Prague, Ensemble Martinů – Antonín Dvořák, Posádková hudba Hradec Králové, Natasha Korsakova Plays Gershwin and More), ale i nahrávky koncertů z festivalu Pražské premiéry 2004 – 2009, pořízené pro Českou filharmonii a další. Od roku 2007 působí jako externí hudební režisér Českého rozhlasu a od roku 2012 i pro rozhlasové soutěže Concertino Praha a Concerto Bohemia.

Podřízené stránky (1): Multimédia
Comments