25. Adventní zpěvy 9. 12. 2023

Bratislava – Cantat II. 2023

A-Fest 17. 6. 2023

Benefice pro varhany II. 29. 3. 2023

Koncert Milíčova Kaple 21. 4. 2022

Soustředění Sázava 19. 3. 2022

Soustředění Orlová 2.-6. 7. 2021

Koncert Strašnice 26. 1. 2020

Focení ve Valdštenské zahradě 13. 9. 2020

fotograf: Petr Zakrzewski