Sbor

Sbor Orfej byl založen v roce 2001 skupinou zpěváků, kteří se poznali v Pražském Hlaholu a spojoval je zájem o sborový zpěv a související spolkovou činnost.

Za 19 let své existence sbor do svého repertoáru zařadil duchovní i světské skladby prakticky všech hudebních období – od renesance přes baroko, klasicismus, romantismus a další hudební směry až po hudbu 20. a 21. století. Sbor provádí většinu skladeb a cappella, nebo s klavírním doprovodem, vítá však spolupráci s instrumentalisty a příležitostně i většími hudebními tělesy.

Více

V bohaté koncertní historii sboru stojí za zmínku např. spolupráce na provedení monumentálního díla současného českého autora Jaromíra Vogela Missa ecumenica, zkomponovaného k pátému výročí teroristických útoků z 11. září 2001 (Obecní dům v Praze), mimořádné koncerty k 10. výročí sboru (v barokním refektáři kláštera Dominikánů v Praze, 2011) a k 15. výročí sboru (v Českém muzeu hudby v Praze, 2016) nebo spolupráce na provedení Requiem W. A. Mozarta v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (2018, spolupráce s Canti di Praga). Od roku 2004 se sbor zúčastňuje soutěžních i nesoutěžních festivalů doma i v zahraničí. V letech 2011 a 2016 sbor pořídil nahrávky a zaznamenal je na dvě CD.

Sbor Orfej osmnáct let vedl sbormistr Jan Svejkovský (od založení do ledna 2019). Od září 2019 sbor spolupracuje se sbormistrem Tomášem Stančekem a s hlasovou poradkyní Silvií Mlynarczykovou. Pod novým uměleckým vedením sbor rozšiřuje okruh repertoárových skladeb a současně se věnuje hlasové průpravě.

Sbor je spolkem zapsaným u Městského soudu v Praze.

Stanovy pěveckého spolku Orfej (link na pdf)

Sbormistr

Tomáš Stanček

Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v dirigentské třídě Jaromíra Javůrka. V současnosti studuje na Akademii múzických umění v Praze pod vedením dirigentů Leoše Svárovského, Tomáše Koutníka a Hynka Farkače. Od roku 2018 je členem oborné rady NIPOS-ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv. Pravidelně spolupracuje s mnoha tuzemskými orchestry a soubory.

Více

Stojí za hudebním nastudováním dvou CD Janáčkovy konzervatoře s autorskou prací ostravské skladatelky Ireny Szurmanové, se kterou aktivně spolupracuje již čtyři sezóny. 

V roce 2016 debutoval na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka provedením koncertu vítězů skladatelské soutěže Generace, od té doby se stal hostujícím dirigentem několika koncertů této soutěže a festivalu. Spolupracoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, PKF Prague Philharmonia a Západočeským symfonickým orchestrem v Mariánských Lázních. Zúčastnil se také dirigentských několika dirigentských kurzů u SČF v Teplicích, se kterou nadále spolupracuje.

Dále je dirigentem Pěveckého sboru Ireny Szurmanové v Třinci a je dirigentem komorního orchestru Far Musica v Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi.

Hlasová poradkyně

Silvie Młynarczyková

Hlasová pedagožka, zpěvačka a divadelní lektorka.

Studovala katedru výchovné dramatiky na DAMU v Praze a zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Působí jako hlasová pedagožka v Pěveckém sboru Orfej a externě v několika pěveckých sborech po celé republice. Je vedoucí divadelních souborů, vede hlasové workshopy pro pedagogy. Pracuje jako odborná pracovnice pro sborový zpěv v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu ARTAMA.