Sbor

Sbor Orfej byl založen v roce 2001 skupinou zpěváků, kteří se poznali v Pražském Hlaholu a spojoval je zájem o sborový zpěv a související spolkovou činnost.

Za 19 let své existence sbor do svého repertoáru zařadil duchovní i světské skladby prakticky všech hudebních období – od renesance přes baroko, klasicismus, romantismus a další hudební směry až po hudbu 20. a 21. století. Sbor provádí většinu skladeb a cappella, nebo s klavírním doprovodem, vítá však spolupráci s instrumentalisty a příležitostně i většími hudebními tělesy.

Více

V bohaté koncertní historii sboru stojí za zmínku např. spolupráce na provedení monumentálního díla současného českého autora Jaromíra Vogela Missa ecumenica, zkomponovaného k pátému výročí teroristických útoků z 11. září 2001 (Obecní dům v Praze), mimořádné koncerty k 10. výročí sboru (v barokním refektáři kláštera Dominikánů v Praze, 2011) a k 15. výročí sboru (v Českém muzeu hudby v Praze, 2016) nebo spolupráce na provedení Requiem W. A. Mozarta v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (2018, spolupráce s Canti di Praga). Od roku 2004 se sbor zúčastňuje soutěžních i nesoutěžních festivalů doma i v zahraničí. V letech 2011 a 2016 sbor pořídil nahrávky a zaznamenal je na dvě CD.

Sbor Orfej osmnáct let vedl sbormistr Jan Svejkovský (od založení do ledna 2019). Od září 2019 sbor dva roky vedl sbormistr Tomáš Stanček s hlasovou poradkyní Silvií Mlynarczykovou, pod jejichž uměleckým vedením sbor rozšířil okruh repertoárových skladeb a věnoval se hlasové průpravě. Od prosince 2021 sbor spolupracuje se sbormistryní Marií Matějkovou.

Sbor je spolkem zapsaným u Městského soudu v Praze.

Stanovy pěveckého spolku Orfej (link na pdf)

Sbormistryně

Marie Matějková

Absolventka zpěvu na Pražské konzervatoři u prof. Luďka Löbla, od roku 2000 členka sopránové sekce Pražského filharmonického sboru. Kromě toho zpívá v Pražském katedrálním sboru, který příležitostně i diriguje. Od roku 2012 je sbormistryní Emauzského sboru a orchestru, kde spolupracuje s dirigentem Tomášem Čechalem. Druhým rokem navštěvuje kurz základů dirigování na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Miriam Němcové.

Více

První hudební zkušenosti získala v Kühnově dětském sboru i na pražských divadelních scénách (Národní divadlo, Smetanovo divadlo, Hudební divadlo v Karlíně). Pod taktovkou V. Neumanna zpívala dětská sóla v Janáčkově opeře Liška Bystrouška na nahrávce z roku 1980. Po absolvování studia zpěvu u prof. Luďka Löbla na Pražské konzervatoři se v roce 1988 stala členkou Rozhlasového sboru, kde dostala sólové příležitosti (např. sopránové sólo v Sukově Křečovické mši). Po zániku Rozhlasového sboru příležitostně účinkovala v Pražském filharmonickém sboru, Pražském komorním sboru, nebo Kühnově smíšeném sboru a dostávala více sólových nabídek: W. A. Mozart (Requiem, Missa brevis in D, Korunovační mše), L. van Beethoven (Messe C dur), G. B. Pergolessi (Stabat Mater), A. Vivaldi (Gloria), A. Salieri (Messa solenne), J. J. Ryba (Česká mše vánoční).

S Pražským filharmonickýcm sborem vystupovala v mnoha evropských zemích, také v Japonsku, Izraeli, Kanárských ostrovech. Orientuje se také na interpretaci současných autorů; vedle skladeb M. Kopelenta a P. Ebena, jehož Řecký slovník vyšel v roce 1999 na CD, se podílela na provedení řady prvotin mladých absolventů AMU. Vystoupila v Německu v cyklu „Fater des Lichter“ (2001), na koncertech v Zürichu a Ženevě zpívala při provedení světové premiéry Requiem švýcarského skladatele H. Vartana, o jehož nastudování a provedení natočila Česká televize dokumentární film. Spolupracovala na televizním pořadu o A. Dvořákovi, v němž uvedla Moravské dvojzpěvy a Biblické písně.